Opleidingen:    Algemene basis  |  Gecertificeerd dronepilot  |

Algemene drone basisopleiding

U kunt bij ons een algemene drone basisopleiding boeken die bestaat uit drie delen.

In deze cursus leert u het vliegklaar maken van uw drone, de bediening van de drone, de veiligheidseisen die u dient te hanteren en het onderhoud van uw drone.
De cursus bestaat uit drie delen waarin wij u enkele basis handelingen aanleren specifiek voor u werkzaamheden.

U kunt bij ons een algemene drone basisopleiding boeken die bestaat uit drie delen.

Het ‘eerste deel’ betreft een algemeen theoretisch deel dat bestaat uit drie sub-delen,

  • Het uitpakken van de drone en het bespreken van de delen en hun toepassing
  • Het gereedmaken van de drone voor een vlucht
  • Het bespreken van de drone en de afstandsbediening

Het ‘tweede deel’ is het doornemen van de functies van de afstandsbediening en de drone.

Hier wordt een onderscheid gemaakt tussen de besturing van de drone en de verschillende specifieke functies van de drone zoals het programmeren van een autonome vlucht.

Tijdens het tweede deel wordt ook uitgebreid ingegaan op de specifieke toepassing waarvoor de cursist de drone gaat inzetten. Zaken als de camera (payload), wijze van inzetten, data collectie en de analysetools worden intensief besproken. Voor iedere toepassing zal er een specifieke basis opleiding zijn hetgeen automatisch betekent dat een dakdekker geen gewas- of een jachtopleiding krijgt. Je zit dus altijd met vakgenoten in een groep. Deze groep bestaat uit maximaal 6 personen.

De toepassing die per groep cursisten besproken wordt is bijvoorbeeld:

  • Jacht-gerelateerde toepassing zoals het vinden van reekalveren (voor maaiwerkzaamheden) en overig wild
  • Lekkage in daken met behulp van een thermische camera en/of het opmeten van daken
  • Het maken van een warmtescan van een gebouw en/of het thermisch inspecteren met gebruikmaking van een warmtebeeld camera
  • Gewas inspectie met behulp van een multispectraal camera
  • Algemene inspectie met behulp van diverse RGB (normaal zicht) camera’s
  • Het maken ven een 2D map van een terrein of een 3D weergave van een pand

Na de eerste twee delen gaan wij lunchen. Na de lunch gaan we vliegen!

download 18

Het ‘derde deel’ is het praktijkgedeelte

In het derde deel van de algemene drone basisopleiding gaan we de pre-flight controles uitvoeren en staan we stil bij de veiligheidsaspecten van de drone inzet. Hierna maken wij eindelijk de eerste start.

Vervolgens doen we een aantal oefeningen om de besturing van de drone te doorgronden.

Als laatste praktijkdeel wordt er gevlogen zoals je dat zou doen binnen de toepassing waarvoor de drone zal worden ingezet!

 Na afloop van het praktijkgedeelte krijgt de cursist een certificaat waarmee hij aantoont dat hij een drone kan besturen en kennis heeft genomen van de toepassing in zowel theorie als praktijk.

H520E RTK header